Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Leadout Oy
PL 272
20101 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Jokelainen
info@tarjoussankari.net

3. Rekisterin nimi

Tarjoussankarin suoramarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Ikä ja syntymäaika
• Paikkakunta
• Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• Markkinoitikiellot ja luvat
• Rekisterinpitäjän keräämiä käyttö-, tapahtuma- ja analyysitietoja

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on kerätty rekisteröiydyltä itseltään rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden sivustoilta ja kilpailuista.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10. Rekisterin tarkistus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (info@tarjoussankari.net).